Nieuws

view:  full / summary

Tai ji quan in 2021

Posted by freddy.dhont on December 31, 2020 at 8:00 AM Comments comments (0)

Beste leden,

 

Vooreerst wensen we jullie een prachtig eindejaar en vooral een veel beter 2021.

 

Helaas kunnen we in januari nog niet starten met onze Tai ji lessen. Daarvoor moet de situatie met het covid-19 virus nog veel verbeteren. Trouwens, het is nog steeds verboden om met grotere groepen mensen samen te komen.

 

We hopen dat, met de start van de vaccinaties, de toestand zal stabiliseren en dat we allemaal terug Tai ji quan in groep kunnen beoefenen.

 

Tot het zover is, zullen we nog wat geduld moeten hebben.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Wudi, Magda en Freddy

Geen Tai ji lessen meer voor 2020

Posted by freddy.dhont on November 26, 2020 at 2:05 PM Comments comments (0)

Beste leden,

 

Zoals iedereen wel al weet, is de coronacrisis nog niet ten einde. We moeten nog met z’n allen voorzichtig zijn.

 

In samenspraak met Wudi werd beslist om de activiteiten van Long Life Association pas in 2021 te hernemen. We spelen liever op veilig. Dus in december zullen geen lessen worden georganiseerd. Als de toestand inzake covid-19 het toelaat, zullen de lessen Tai ji quan hervat worden na de Kerstvakantie.

 

In elk geval zullen jullie tegen het eind van de Kerstvakantie een mail ontvangen inzake het wel of niet herstarten van de lessen.

 

Verder wensen we iedereen een prettig en vooral veilig eindejaar toe.

 

We zien elkaar weer in 2021

 

Met vriendelijke groeten,

 

Wudi, Freddy en Magda

Tijdelijke stopzetting van de lessen

Posted by freddy.dhont on October 28, 2020 at 3:40 PM Comments comments (0)

Beste leden,

 

Zoals iedereen ondertussen wel al weet, gaat het niet goed met de besmettingsgraad door covid-19.

 

Daarom heeft het bestuur van Long Life Association, in samenspraak met Wudi, besloten om onze activiteiten voorlopig ‘on hold’ te zetten. Vanaf donderdag, 29/10/2020 tot het einde van november 2020 zullen geen lessen Tai ji quan georganiseerd worden. Hoofdreden is dat we willen vermijden dat mensen onnodige verplaatsingen moeten doen. Tevens kan zo ook de contacten en daarmee de eventuele besmetting tussen mensen worden vermeden.

 

Trouwens de regering besliste vandaag dat alle indoor sportactiviteiten vanaf 28/10/2020 om 00u00 moeten worden gestaakt. Ook buiten mag men met niet meer dan 4 personen samenkomen.

 

Van zodra de toestand verbetert, zullen we onze activiteiten hernemen. Wanneer dit is, kunnen we momenteel niet zeggen. In elk geval stoppen we tot eind november. Alle leden zullen voor het einde van die periode per mail verwittigd worden (dit zal ook op de website verschijnen).

 

Ik zou daarom iedereen de raad geven om regelmatig de mailbox én/of de website te raadplegen. Voor alle duidelijkheid is hier nog eens de link naar onze website : https://longlifeassociation.webs.com . Mocht iemand merken dat er geen mail komt, gelieve dit dan te melden op : [email protected] . Dan kunnen we uw e-mailadres corrigeren of opnemen in ons bestand.

 

Verder wensen we iedereen, met inbegrip van jullie familie, een goede gezondheid toe. Hou het veilig ! We hopen jullie terug te zien na deze periode.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Wudi Hu, Freddy en Magda (het bestuur van Long Life Association)

Geen les deze week op maandag- en donderdagavond

Posted by freddy.dhont on October 26, 2020 at 9:30 AM Comments comments (0)

De lessen Tai ji quan in de school ‘De Mijlpaal’ te Drongen zullen deze week niet doorgaan.


In de krant lazen we dat de school deze week al gesloten blijft vanwege corona. Blijkbaar zijn een groot aantal leraren besmet of moeten die toch in quarantaine. Daarom besliste het schoolbestuur om de school te sluiten.

 

We namen het zekere voor het onzekere en hebben we de lessen te Drongen voor deze week dan ook geschrapt.

Verder op de week zal u nog eens een mail bekomen, maar daarover later meer. Houd uw mailbox én/of de website in de gaten.


 

Met vriendelijke groeten,

 

Freddy & Wudi

Huidige situatie ivm sporten tijdens coronacrisis

Posted by freddy.dhont on October 13, 2020 at 8:10 AM Comments comments (0)

Jullie zijn vermoedelijk allemaal reeds op de hoogte van de beslissing van de regering inzake de situatie met betrekking tot het sporten, dit naar aanleiding van de coronacrisis.

 

Zoals het er momenteel voor staat, kan Long Life Association verder gaan met het organiseren van de activiteiten. De diverse groepen zijn immers niet zo groot, zodat afstand houden doenbaar blijft. Voor zover mogelijk, zullen we de lessen in openlucht laten doorgaan.

 

Als we genoodzaakt zijn om binnen te oefenen, zou ik willen benadrukken het belangrijk is om de minimumafstand van 1,5 m aan te houden. Zoals ik reeds in september vermeldde, is het best om een mondmasker bij te hebben. Als u vindt dat de afstand toch niet veilig is, doe dan dit masker tijdens de training aan. Dit is voor iedereen een eigen keus. Doe waar je je goed bij voelt.

 

Vergeet ook niet : mocht iemand positief testen op covid-19, gelieve dit dan zeker aan mij te melden. Zodoende kunnen we de nodige maatregelen nemen.

 

Verder zou ik willen vragen om zeker af en toe naar de website of uw mailbox te kijken teneinde op de hoogte te blijven van de meest recente informatie. We hopen dat we vlug weer naar het ’normale’ kunnen terugkeren.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Freddy

Voorzitter Long Life Association

OPGELET ! Op donderdagavond voortaan slechts 1 uur training

Posted by freddy.dhont on September 4, 2020 at 11:25 AM Comments comments (0)

Vanaf 10/09/2020 vervalt het tweede uur in de School 'De Mijlpaal' te Drongen. Het aantal leden dat op dat moment trainde, was te klein geworden.


Deze mensen voegen zich, in overleg met Wudi, bij de groep van het eerste uur.


De 3 courante aanwezigen werden hiervan op de hoogte gesteld. Mocht er nog iemand zijn die af en toe naar het tweede uur kwam, gelieve hier rekening mee te houden.


Freddy

HEROPSTART GEWONE LESSEN !

Posted by freddy.dhont on August 26, 2020 at 5:25 AM Comments comments (0)

Beste leden,

 

Eindelijk is het zover !

 

Na deze moeilijke periode kunnen we vanaf september terug terecht op onze gewone locaties in de scholen. Alle lessen en niveau’s starten zoals voor de lockdown. Gelieve naar de kalender te kijken op de website voor de meest accurate informatie. 

 

Gezien het coronavirus nog niet uit het land is, zullen we bij het begin van elke les wel vragen om de handen te ontsmetten. Het nodige materiaal zal voorhanden zijn. Oefenen met een mondmasker hoeft niet zolang een veilige afstand kan worden gegarandeerd. Het mag natuurlijk altijd.

Het is in elk geval best om een mondmasker bij te hebben.

 

Eén afspraak moeten we wel maken. Mocht iemand besmet raken met het virus, dient men dit ons zo vlug als mogelijk mee te delen. Dit is ook één van de voorwaarden die we kregen voor het gebruik van de schoollokalen.

 

Wudi en het bestuur van Long Life Association hopen jullie allen terug te zien op de trainingen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Wudi en het bestuur van Long Life Association

ZWAARDVORM

Posted by freddy.dhont on February 4, 2020 at 4:00 AM Comments comments (0)

Op woensdag, 05/02/2020 start een nieuwe lessenreeks van de zwaardvorm op onze locatie te Sint-Amandsberg.


Leden die interesse hebben in deze vorm of gewoon de vorm wensen te herhalen, zijn welkom op deze locatie.


De lessen gaan door elke woensdagavond van 19u00 tot 20u00 in de school 'De Krekel', Krekelberg 1 te 9040 Sint-Amandsberg.


Kennis van de 24- en 48-vom is gewenst.


Voor meer info, contacteer Freddy

PRIVACYVERKLARING

Posted by freddy.dhont on May 3, 2018 at 12:20 AM Comments comments (0)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedereen die gegevens van andere personen bijhoudt voldoen aan de vereisten van de GDPR (General Data Protection Regulation), zijnde de nieuwe Europese privacyregels.

Long Life Association voldoet ook aan die regelgeving en daarom is vanaf heden een privacyverklaring terug te vinden op onze website (zie onder MORE - contact).

Gelieve dit document aandachtig door te lezen. Voor meer info kunt u me altijd contacteren.

Ter kennisgeving,

Freddy D'hont

Voorzitter Long Life Asssociation

Demonstratie Tai ji quan in 't Wegeltje te Vinderhoute

Posted by freddy.dhont on September 12, 2017 at 4:35 AM Comments comments (0)

Op zondag, 03/09/2017 werd Long Life Association uitgenodigd door tuincafé 't Wegeltje te Vinderhoute om een demonstratie Tai ji quan te geven. 

Met een mooie groep werd de 24-vorm, de waaiervorm en de zwaardvorm getoond.

In de fotogalerij zijn nog enkele foto's te zien van deze geslaagde demonstratie.


Hier is de groep leden die hun zondagnamiddag opofferde om onze vereniging te promoten. Wudi en het bestuur van Long Life Association danken iedereen voor hun inzet.

Voor meer info betreffende 't Wegeltje zie : 

https://www.facebook.com/T-Wegeltje-een-tuincafé-1829047947348277/
Rss_feed